MASTERJEE RESULTS -2015 (ENGINEERING) VITEEE – QUALIFIED STUDENTS LIST

S.No. Name of the Student Marks Obtained
1. G.N. AKSHAY 3127
2. ASHWIN MARAN 3171
3. SHRUTI SARAH ANAND 3372
4. NIKITA ANTONISAMY 6742
5. G.N KAVYA 9356
6. RAJALAKSHMI L P R 11902
7. N S SAROJ SOUMYA 13285
8. SRIRAM G 13578
9. HARSHITHA R 14469
10. B ROHITH 15271
11. R SHRIRAM 19643
12. EASHAN DASH 22103
13. HARSHITHA RAJARAM 20866
14. SIVARAMAKRISHNAN 24302
15. M.MEENAKSHI SIVAPRIYA SELECTED FOR COUNSELLING
16. PRITHVI PARESH SELECTED FOR COUNSELLING
17. S NAWIN ASWIN SELECTED FOR COUNSELLING
18. SHOBRAJ MEENA SELECTED FOR COUNSELLING
19. L.R. BHARATH SELECTED FOR COUNSELLING
20. CHANAKYA UMESH SELECTED FOR COUNSELLING
21. SREE NIVETHA B B SELECTED FOR COUNSELLING
22. A. BALAJI SELECTED FOR COUNSELLING
23. PADMAJA SELECTED FOR COUNSELLING
24. MOHAMMED ITHAMULLAH SELECTED FOR COUNSELLING
25. P PRAKASH KUMAR SELECTED FOR COUNSELLING
26. DEVI PRIYADARSHINE S SELECTED FOR COUNSELLING
27. B.U. ROOBINI SELECTED FOR COUNSELLING
28. E.BIJU SELECTED FOR COUNSELLING
29. M. NIYAS AHAMED SELECTED FOR COUNSELLING
30. M. DEEVIYA SELECTED FOR COUNSELLING
31. SANDEEP SELECTED FOR COUNSELLING